Skolų išieškojimo įstatymas

Skolų išieškojimo įstatymas yra reglamentas, kuriame įtvirtintos nuostatos taikomos asmenims ir subjektams, kurie vykdo skolų išieškojimo veiklą. Mūsų visuomenėje svarbus principas – laiku apmokame sąskaitas ir kitas skolas. Nepaisant to, kartais gali atsitikti taip, kad skolos nesumokamos per nurodytą laiką, todėl kreditorius gali imtis kraštutinių priemonių prieš debitorių, kad atgautų pinigus. Kreditorius gali atgauti pinigus asmeniškai arba pasitelkti atstovą, pavyzdžiui, skolų išieškojimo agentūrą.

 

Pagal skolų išieškojimo įstatymą galima panaudoti tam tikras skolų išieškojimo priemones, pavyzdžiui, reikalavimas ar kitoks spaudimo skolininkui būdas galintis priversti jį sumokėti skolą. Skolininkui išsiunčiamas galutinis reikalavimas, kuriame nurodoma, kad jei jis arba ji savo noru neatsiskaitys, kreditorius kreipsis į skolų išieškojimo įmonę arba imsis teisinių veiksmų. Kreditorius taip pat gali grasinti nutraukti sutartį arba sustabdyti paslaugos teikimą. Kita vertus, vien mokėjimo priminimas ar informacija, kad reikalavimas gali būti perduotas išieškoti skolą, nėra skolos išieškojimo priemonės. Jei skolos išieškojimo priemonės neduoda rezultato, kreditorius gali imtis teisinių veiksmų, kad nustatytų tiek skolininko pareigą, tiek sumą, kurią su visomis palūkanomis turi sumokėti skolininkas. Priėmus tokį nutarimą ar sprendimą, kreditorius gali gauti vykdomąjį dokumentą ir prašyti antstolių pagalbos skolai išieškoti.

 

Skolų išieškojimo įstatymas įtvirtina nuostatas, kaip turi būti vykdoma skolų išieškojimo veikla. Skolų išieškojimo veikla taip pat turi būti vykdoma pagal priimtą skolų išieškojimo praktiką. Tai, be kita ko, reiškia, kad asmuo, prieš kurį imamasi skolos išieškojimo priemonių, neturi patirti bereikalingų išlaidų ar priekabiavimo. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) kaip įstatymas taikomas visose ES valstybėse narėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. imtinai. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nesukelia jokių skolų išieškojimo įstatymo pakeitimų, tačiau turi įtakos skolų išieškojimo agentūrų vykdomam skolų išieškojimo duomenų tvarkymui. Būtent duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad kiekvienu konkrečiu atveju egzistuotų teisėti asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir būtų laikomasi kitų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų reikalavimų.