Išieškota skolų virš 50 milijonų eurų

Beviltiškų skolų nurašymas

Iš beviltiškų skolų kreditorius turi galimybę atgauti dalį lėšų. Tokias beviltiškas skolas reikėtų nusirašyti ir tokiu būdu susigrąžinti sumokėtą pelno mokestį bei pridėtinės vertės mokestį.

Jeigu skolos jau nebeįmanoma atgauti, parengsime visus reikalingus dokumentus skolai pripažinti beviltiška, išduosime skolos beviltiškumo pažymą, kad būtų galima ją nurašyti.

Jei turite, Jūsų manymu, beviltiškų skolų, susisiekite su mumis.

 

Apie beviltiškų skolų nurašymą

Kai kredituojate klientą, Jūs tikitės, kad už paslaugas, per sutartą laikotarpį, bus sumokėta. Tačiau debitoriui neapmokėjus sąskaitų, tiesiogiai kenčia tik Jūsų verslas. Atsidūrus tokioje situacijose Jūs turite žinoti, kaip nurašyti beviltiškas skolas.

Skola, kurios nebeįmanoma išieškoti iš skolininko yra vadinama beviltiška skola. Paprastai pagrindinė priežastis, dėl kurios įmonė turi beviltiškų skolų yra ta, kad ji pardavė prekę ar paslaugą kredituodama klientą, o klientas niekada nemokėjo. Verslui, kuris teikia paslaugas ar parduoda prekes už kreditą, beviltiškos skolos gali būti neišvengiamos. Tačiau yra keletas veiksmų, kurių galite imtis, kad sumažintumėte beviltiškų skolų kiekį:

• Galite nuspręsti nesiūlyti kredito arba sužinoti, ką daryti, jeigu klientas Jums nemokės.
• Jei nuspręsite ir toliau siūlyti kreditus klientams, galite apsvarstyti galimybę pakeisti mokėjimo sąlygas.
• Įsitikinkite, kad klientas supranta iki kada reikia sumokėti.
• Siųskite mokėjimo priminimus ir susisiekite su vėluojančiais mokėti klientais.
• Kai parduodate daug, o mokėjimų negaunate, galite bendradarbiauti su skolų išieškojimo įmone, kuri padės administruoti sąskaitas.

Skolų administravimo paslaugas teikia ir UAB ,,Conlex“ – kreipkitės į mus dėl pasiūlymo bei bendradarbiavimo sąlygų suderinimo.

Beviltiškos skolos gali pakenkti Jūsų verslui, ypač jeigu jų atsiranda labai dažnai. Nesugebėjimas surinkti mokėjimų, kai teikiate prekes ar paslaugas, gali sulėtinti Jūsų pinigų srautus. Pinigų srautas yra pinigai, patenkantys į Jūsų verslą ir išeinantys iš jo. Jei išleisite daugiau nei gausite, Jūsų įmonė turės neigiamus pinigų srautus. Pavyzdžiui, suteikdami klientui prekę ar paslaugą, jūs išleidžiate pinigus už parduotų prekių kainą, bet nieko negaunate.

Skolos yra laikomos beviltiškomis, jeigu:

• mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų atsiradimo užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose;
• skolininkas yra paskelbtas mirusiu arba likviduotas;
• skolininkas yra bankrutavęs.

Beviltiškų skolų nurašymas yra procesas, kurio metu kreditorius surenka informaciją apie įsiskolinimo beviltiškumą ir gauna teisę, įsiskolinimą pripažinus beviltišku, susigrąžinti sumokėtus mokesčius (pelno mokestį ir pridėtinės vertės mokestį – PVM). Tokiu atveju, kreditorius net iš beviltiškų skolų turi galimybę atgauti dalį įsiskolinimą sudarančios sumos. Visais atvejais mokesčio mokėtojas turi įrodyti skolos beviltiškumą ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti.

Kiekvienai įmonei svarbu nurašyti beviltiškas skolas, o tai paprasčiausiai reiškia, kad įmonė pripažįsta, jog patyrė nuostolių. Buhalterinės apskaitos metu svarbu apskaityti beviltiškas skolas. Yra keli beviltiškų skolų nurašymo būdai, tačiau populiariausias yra tiesioginio nurašymo metodas. Taikant tiesioginio nurašymo metodą, beviltiškos skolos įtraukiamos į sąnaudas įmonė kredituoja gautinų sumų sąskaitą balanse ir nurašo blogų skolų išlaidų sąskaitą pelno (nuostolių) ataskaitoje.

Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad iš beviltiškų skolų kreditorius turi galimybę atgauti dalį lėšų. Tokias beviltiškas skolas reikėtų nusirašyti ir tokiu būdu susigrąžinti sumokėtą pelno mokestį bei pridėtinės vertės mokestį. Jeigu skolos jau nebeįmanoma atgauti, parengsime visus reikalingus dokumentus skolai pripažinti beviltiška, išduosime skolos beviltiškumo pažymą, kad būtų galima ją nurašyti.

Taip pat, jeigu turite skolininkų, kurie neapmoka įsiskolinimų, galite kreiptis kontaktų skiltyje nurodytais elektroniniais paštais arba telefono numeriais ir mes, patikrinę skolininkų turtinę padėtį, pateiksime išsamią informaciją apie tolesnius veiksmus reikalingus skoloms susigrąžinti, o prireikus parengsime dokumentus leisiančius daryti išvadą, kad įsiskolinimas yra beviltiškas ir tokiu būdu susigrąžinti sumokėtus mokesčius.

Nebūkite abejingi ir susigrąžinkite bent jau mokestinę dalį nuo Jums neapmokėtos ir teisėtai priklausančios sumos.

Jei turite, Jūsų manymu, beviltiškų skolų, susisiekite su mumis.