Skolos išieškojimas per antstolius

Antstolis turi teisinius įgaliojimus pagal teismo įsakymus ar sprendimus išieškoti skolas (pavyzdžiui, tai gali būti susidaręs skolos likutis už komunalines paslaugas, skola bankui, skola telekomunikacijų įmonei ir t.t.), dar skolos išieškojimas per antstolius gali apimti skolas savivaldybei, vaiko išlaikymo lėšų išieškojimą, nesumokėto PVM išieškojimą ir daugybės kitokių įsipareigojimų išieškojimą. Svarbu paminėti, kad antstolis paprastai įsitraukia tik tuo atveju, jei skolininkas visiškai ignoruoja teismo sprendimą ir nedalyvauja procese, arba kreditoriui nepavyko, gavus vykdomąjį raštą, susitarti dėl mokėjimų. Be abejonės gavęs bylą antstolis iš pradžių bando tartis su skolininku dėl pilno skolos dengimo arba mokėjimų dalimis, skolos išmokėjimo grafiko sudarymo, tik vėliau, jeigu sutartų mokėjimų skolininkas nevykdo – antstoliai gali inicijuoti turto pardavimą varžytinėse. Aktualu paminėti, kad patartina skolos išieškojimą per antstolius pradėti tik tada, kai būna išbandytas ir ikiteisminis skolos išieškojimas.

Antstolis gali išieškoti daugumą skolų, kurias paskolinote fiziniams arba juridiniams asmenims, tačiau tai gali įvykti tik tada, kai kreditorius kreipėsi dėl neapmokėtų sumų į teismą. Taip pat, antstoliai išieško skolas, kurias galite būti skolingi vyriausybei ar vietos valdžios institucijai, įskaitant: baudos, vietos valdžios skiriamos baudos už stovėjimą ir t.t. Jei skolininkas sumokėti iš karto negali yra galimybė pasikalbėti su antstoliu ir pasitarti kaip galėtumėte grąžinti skolą. Gali būti, kad skolininkui bus pasiūlyta pagal galimybes savaitiniais ar kas mėnesiniais mokėjimais dengti  įsiskolinimą.

Taigi, jeigu skolos neįmanoma atgauti be priverstinių skolos išieškojimo priemonių būtinai yra reikalingas teismo sprendimas. Turint vykdomąjį dokumentą patartina pas antstolius kreiptis iškart ir nedelsti, kadangi kuo greičiau yra kreipiamasi dėl pagalbos suteikimo, tuo daugiau šansų kreditoriui atgauti savo pinigines lėšas. Priešingu atveju skolininkas gali pasistengti, kad piniginės lėšos esančios jo banko sąskaitose ,,dingtų“, o turtas, kuris priklausė skolininkui gali būti perleistas kitiems asmenims, tuomet skolos išieškojimas per antstolius neduos jokių vaisių. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad delsiant gali sumažėti skolininko pajamos arba skolininkas gali netekti darbo ir stabilių pajamų.

Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad visada daugiau laimi su antstoliais daugiau ir intensyviau bendraujantys kreditoriai, nes vien pateikti vykdomąjį antstoliams nepakanka – kuo daugiau kreditorius suteiks informacijos antstoliui apie skolininką ir jo padėtį, tuo lengviau galima bus numatyti skolos atgavimo procedūras.