Skolos išieškojimas iš fizinio asmens

Dažnu atveju didžiausios problemos kyla pinigus norint atgauti iš fizinių asmenų, todėl skolos gali būti išieškomos iš jų remiantis skolos rašteliu, vekseliu ar susirašinėjimu, kuriame pripažįstama apie turimus įsiskolinimus. Jeigu turite bent vieną skolą įrodantį dokumentą iš prieš tai išvardintų, galima tikėtis sėkmingo skolos išieškojimo proceso. Be abejo, galima iškart bandyti skolą atgauti teisminiu keliu, tačiau dažnu atveju galima išvengti teismo ir advokatų mokesčių pasitelkiant ikiteisminį skolos atgavimo būdą tiesiog kreipiantis į skolų išieškojimo įmonę.

 

Kaip vykdomas skolos išieškojimas iš fizinio asmens?

Skolininko informavimas

Skolininkui registruotu laišku (visais žinomais adresais) ir elektroniniu paštu perduodama informacija apie skolos perleidimą išieškojimo įmonei su raginimu padengti skolą. Laiškuose raginama nedelsiant padengti skolą, jeigu tokių galimybių nėra, prašoma susisiekti su vadybininku, kuris yra atsakingas už šią bylą. Jeigu šiame skolos išieškojimo žingsnyje pavyksta susitarti dėl skolos grąžinimo yra numatomas tikslus skolos gražinimo terminas arba pasirašomas skolos išmokėjimo grafikas.

 

Ikiteisminis skolos išieškojimo procesas

Skolininkui sistemingai siunčiami pranešimai registruotais laiškais, elektroninių paštu bei vykdomi skambučiai, siunčiamos SMS žinutės, tokiu būdu skolininkas yra raginamas padengti skolą taikiai, išvengiant teisminių procesų. Galiausiai pavykus sukontaktuoti ir susitarti su skolininku dėl skolos grąžinimo yra numatomas tikslus skolos gražinimo terminas arba pasirašomas skolos išmokėjimo grafikas. Jeigu skolininkas ignoruoja raginimus ar su juo nepavyksta susisiekti, klientui yra pasiūloma nuo ikiteisminio išieškojimo pereiti prie teisminio skolos išieškojimo būdo.

 

Teisminis skolos išieškojimo procesas

Jeigu ikiteisminis skolos išieškojimas yra neveiksmingas, kliento sprendimu gali būti vykdomas teisminis išieškojimo procesas. Už bylą atsakingas vadybininkas surenka ir paruošia skolą įrodančius dokumentus bei perduoda teisės skyriui, toliau bendraudamas su pastaruoju įmonės skyriumi, atsakingas asmuo renka informaciją apie proceso eigą ir informuoja klientą. Šiuo atveju klientui yra labai naudinga perduoti skolą išieškojimo įmonei, nes jis išvengia papildomų rūpesčių.

 

Poteisminis skolos išieškojimo procesas

Teismui priteisus skolą yra gaunamas įsiteisėjęs sprendimas arba vykdomasis raštas, kurio pagrindu gali būti pradėtas vykdyti priverstinis skolos išieškojimas. Šiame etape, bendradarbiaujant su antstoliais, skolininkui galima taikyti banko sąskaitų ir turto areštus. Šio proceso priežiūra ir bendravimu su antstoliais rūpinasi už bylą atsakingas vadybininkas, todėl klientas gali išvengti jam nemalonių procesų.

 

Priverstinio skolų išieškojimo iš fizinio asmens būdai:

Banko sąskaitų areštas

Skolininko banko sąskaitoje esančios lėšos, remiantis įstatymais, gali būti nuskaitomos ir paskirstomos kreditoriams. Jeigu lėšų kiekis yra pakankamas, jų nuskaitymu ir paskirstymu rūpinasi antstoliai.

 

Išieškojimas iš darbo užmokesčio

Atsakingas už bylą vadybininkas visada rūpinasi bendravimu su antstoliais, pavyzdžiui, anksčiau su darbo užmokesčiu susijusių lėšų skolininkas neturėjo, vadybininkas paragina antstolius reguleriai tikrinti informaciją apie skolininko darbo vietą. Skolininkui turint darbo vietą lėšos gali būti nuskaitomos iš jo banko sąskaitos arba siunčiant patvarkymą darbdaviui, kurio pagrindu yra prašoma atitinkamą atlyginimo dalį pervesti antstoliams. Darbdavys privalo laikytis patvarkyme nurodyto reikalavimo ir vykdyti įskaitas iš skolininko atlyginimo.

 

Turto areštas ir skolos išieškojimas iš jo

Skolininkas gali turėti nekilnojamojo, kilnojamojo turto ar būti įgijęs tam tikrų turtinių teisių, tačiau jo banko sąskaitose nėra jokių lėšų, skolą galima atgauti skelbiant turto varžytines. Antstoliai inicijuoja turto vertinimą bei paskelbia varžytines, jeigu turtas yra parduodamas, jų metu gautos lėšos ar jų dalis yra paskirstomos kreditoriams.

 

Skolos išieškojimas iš skolininko sutuoktinio ar sutuoktinės

Jeigu skolininkas neturi jokių piniginių lėšų, negauna darbo užmokesčio bei neturi jokio pobūdžio turto, skolos atgavimo procesą galima nukreipti į skolininko sutuoktinę arba sutuoktinį. Antstoliai gali skolos išieškojimą vykdyti iš sutuoktinio ar sutuoktinės darbo užmokesčio bei turto, taikant jau prieš tai išdėstytuose punktuose paminėtas sąlygas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šis priverstinio skolos atgavimo būdas gali būti taikomas, jeigu tarp skolininko ir jo partnerio nėra sudarytos ir įregistruotos vedybų sutarties.