Koks yra senaties terminas skoloms?

Didžiajai daliai skolų senaties terminas neegzistuoja, jos gali slėgti visą gyvenimą bei skolas gali paveldėti vaikai. Svarbu paminėti, kad yra tam tikros skolos, kurių priverstinio išieškojimo senatis yra įtvirtinta teisės aktuose, pavyzdžiui, valstybei nepadengtos socialinio draudimo, muito ir kt. bei delspinigių susijusių su šiais mokesčiais priverstinio išieškojimo senaties terminas yra penki metai.

Senaties terminas mokesčio priverstiniam išieškojimui pradedamas skaičiuoti nuo jo atsiradimo datos. Pasibaigus priverstinio išieškojimo senaties terminui  – skolas ir su jomis susijusius mokesčius galima nurašyti. Kitokio pobūdžio skoloms senaties terminas nėra taikomas, pavyzdžiui, skolos telekomunikacijų bendrovėms ar paveldėtos skolos, kurios gali būti išieškomos iš vaikų, skolos bankui arba verslo partneriams gali persekioti visą gyvenimą. Pasitaiko atvejų, kai asmuo yra nepajėgus mokėti skolų, bet turi sutuoktinį ar sutuoktinę, tai galima išieškojimą nukreipti į kito sutuoktinio darbo užmokestį.

Aktualu įsidėmėti, kad egzistuoja ir pačių vykdomųjų pateikimo  antstoliams senaties terminai, gavus vykdomąjį dokumentą priverstiniam išieškojimui kreditoriui reikėtų jį perduoti antstoliams per penkerius metus. Priešingu atveju kreditorius praranda galimybę pasinaudoti priverstinio išieškojimo privilegijomis. Be abejonės, galima bandyti terminą pratęsti teismui pateikiant išties svarias priežastis, kodėl vykdomasis raštas antstoliams nebuvo perduotas laiku. Dokumentą perdavus antstoliams vykdyti, senaties terminas skoloms ir vykdomajam dokumentui pateikti, nutrūksta.

Lietuvos Respublikos įstatymai reglamentuoja, kad kreditorius skolai prisiteisti turi 10 metų, po šio laikotarpio skolos priteisti nebegalima. Tiesa, net ir praėjus daugiau nei 10 metų, ieškinys priimamas ir nagrinėjamas, nes teisės aktuose numatytos aplinkybės, kurioms esant ieškinio senaties terminas sustabdomas ir pratęsiamas. Tačiau tokie teismo sprendimai priimami tik išimtiniais atvejais, kai bylos medžiagą sudaro svarūs įrodymai, kad kreditorius neturėjo galimybės pradėti teisminių procesų anksčiau.

Taigi, netgi ir po labai ilgo laiko tarpo debitorių gali užgriūti skolos su susikaupusiomis palūkanomis už visą laikotarpį, todėl net ir mažas įsipareigojimas per tiek laiko gali labai išaugti ir tapti sunkiai pakeliama našta.