Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas

Skolų išieškojimo būdo pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno atvejo ypatumo. Yra du pasirinkimai ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas.

Ikiteisminis išieškojimas

Tai kompetentingų specialistų ir skolininkų derybomis pagrįstas skolų išieškojimo būdas, kurio tikslas – išspręsti skolos grąžinimo problemą, patiriant minimalius finansinius nuostolius kreditoriui ir iš dalies pačiam debitoriui. Ikiteisminis skolų išieškojimas yra pirmoje vietoje tarp visų galimų su skolomis susijusių konfliktų sprendimo būdų. Pagrindinė to priežastis – šis metodas naudingas ne tik kreditoriui, bet ir skolininkui: padeda abiem šalims išvengti didelių laiko ir darbo sąnaudų bei finansinių išlaidų. Ikiteisminis skolų išieškojimas leidžia kreditoriui išvengti bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, išlaidų už atstovavimą teisme, ieškinių teikimo išlaidų ir t.t.), tokiu būdu kreditorius gali apsidrausti nuo dar didesnių nuostolių, jeigu paaiškėtų, jog skolininkas yra nemokus. Ikiteisminiame skolos išieškojimo etape skolos grąžinimo klausimą galima išspręsti abipusiai skolininkui ir kreditoriui naudingomis sąlygomis, taikant įvairias skolų atgavimo formas bei įvairius finansinių įsipareigojimų vykdymo būdus dalimis.

Kreditoriui ir skolininkui labai svarbu ankstyvoje stadijoje arba atliekant prevencines operacijas nustatyti ir lokalizuoti mokėtinų sąskaitų atsiradimo priežastis. Tokiu atveju tiek kreditoriaus, tiek skolininko pastangų, skirtų prevencijai ir mokėtinų sąskaitų apmokėjimui, veiksmingumas bus didžiausias.

Pagrindiniai ikiteisminio skolos išieškojimo etapai:

  • rašytinių pranešimų apie nesumokėtą skolą ruošimas ir siuntimas skolininkams;
  • skolininkų informavimas apie pradelstus įsipareigojimus (sms pranešimas, pranešimas el. paštu, registruotų laiškų siuntimas);
  • telefoniniai skambučiai ir skolininkų konsultacijos;
  • mokėjimų perlaidų kontrolė;
  • susitikimai ir pokalbiai su skolininku, derybos.

Norint pradėti ikiteisminį skolų išieškojimą, svarbu susisiekti su skolų išieškotojais ir aptarti skolos išieškojimo galimybes, išieškotojams išdėstykite savo lūkesčius bei pateikite skolą įrodančius dokumentus, o profesionali skolų išieškotojų komanda sudarys skolos atgavimo planą ir pristatys Jums, jeigu sąlygos Jums pasirodys priimtos pasirašysite sutartį. Prieš sudarant ar sudarius sutartį Jums nereikės mokėti jokių išankstinių mokesčių už paslaugas ar administravimo išlaidų. UAB „Conlex“ komanda dirba dėl rezultatų, todėl sutartas sėkmės procentas už paslaugas nuskaičiuojamas nuo gaunamų iš skolininko pinigų srautų.

Teisminis skolų išieškojimas

Jei skolų išieškojimo metodai, apimantys derybas ir kitas ikiteismines procedūras, nepasiteisins, o skolininkas toliau vengs savo įsipareigojimų, bus pereita į kitą santykių su skolininkų etapą – teisminį skolos išieškojimą. Tai savo ruožtu reiškia papildomas išlaidas skolininkui bei kreditoriui ir pailgėjusį skolos padengimo terminą. Egzistuoja du būdai kaip galima kreiptis į teismą – tai pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo ir ieškinio teikimas bendra tvarka.

Kreipimasis į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo yra kur kas greitesnis ir gerokai pigesnis būdas. Šiuo atveju dokumentų paruošimo kaina teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo kainuoja apie kelis šimtus eurų, tačiau gali būti ir papildomų išlaidų t. y. advokato dalyvavimas teismo posėdžiuose (valandinius atstovavimo įkainius tikslina advokatas), papildomų dokumentų ruošimas, specialistų vertinimai ir t.t.

Teisminis skolų išieškojimas yra naudingas tuo, kad kreditoriui nereikia rūpintis dokumentais ir vykti į teismo posėdžius, šiuos darbus atlieka išieškojimo įmonės teisininkai; išieškotojai pateikia vykdomuosius antstoliams; išieškomos ir su skolos išieškojimu susijusios išlaidos.

Pabaigai galima būtų pasakyti, kad aptarus ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą labai svarbu įvertinti skolos atgavimo galimybes, turimus dokumentus ir įrodymus bei galimas laiko ir pinigines sąnaudas. Kiekvienu atveju situacija yra vertinama ir ieškomi konkretūs problemos sprendimo būdai.